به گزارش دیارمیرزا، یک نوجوان ۱۶ ساله اهل املش و ساکن شهر کومله، یک نوجوان ۱۷ ساله اهل روستای سالکویه بخش کومله و یک نوجوان ۱۷ ساله دیگر اهل املش و ساکن کومله لنگرود در منطقه شنا ممنوع در محدوده چمخاله لنگرود غرق شدند. این نوجوانان به دلیل آشنا نبودن با فن شنا و طوفانی بودن دریای کاسپین به کام مرگ رفتند. گروه های تجسس و امدادی موفق شدند جسد نوجوان ۱۶ ساله املشی را ۶۰۰ متر دورتر از محل حادثه پیدا کنند اما تلاش برای یافتن جسد ۲ نوجوان ۱۷ ساله ادامه دارد.