| شنبه، 20 خرداد 1402
نگاه ایران: عکسی که گفته می شد مربوط به استقبال همسر علیرضا فغانی از وی می باشد در واقع مربوط به خواهر زن این داور بین المللی است.
داور بین المللی کشورمان درباره عکس منتشرشده از لحظه ورود به فرودگاه، که گفته می شد لحظه مواجهه او و همسرش است، توضیح داد.
علیرضا فغانی که بعد از عملکرد غرورآفرینش در جام جهانی بامداد سه شنبه به تهران آمد، با استقبال پرشور مردم در فرودگاه روبه رو شد.
در میان عکس های منتشرشده از فغانی در بدو ورود، تصویری بیش از همه دست به دست چرخید که از آن به «استقبال گرم همسر فغانی» یاد کردند.
اما امروز علیرضا فغانی در مصاحبه ای بعد از سوال مجری در باره آن تصویر گفت: بله در فرودگاه همسرم را دیدم ولی عکسی که منتشر شده خواهر همسر من است؛ البته ایشان همانند خواهرم به بنده نزدیک هستند.

به اشتراک بگذارید:

نگاه شما:

security code