| چهارشنبه، 26 مرداد 1401
نگاه ایران/رضا احمدپور: آیین افتتاح پروژه تئاتر دائمی خیابانی رشت شامگاه چهارشنبه با اجرای اولین نمایش با حضور هنرمندان کشوری و استانی در پیاده راه فرهنگی برگزار شد. با افتتاح این پروژه، رشت به عنوان نخستین شهر نمایش تئاتر دائمی خیابانی و پیاده راه فرهنگی رشت نیز به عنوان مکان اجرای این نمایش ها انتخاب شد. با افتتاح تئاتر دائمی خیابانی در رشت، بر اساس برنامه ریزی هر هفته یک گروه نمایش (هر شب) برای اجرای تئاتر در پیاده راه فرهنگی رشت اقدام کنند.  

به اشتراک بگذارید:

نگاه شما:

security code