| دوشنبه، 24 مرداد 1401
نگاه ایران: صبح امروز یکی از جواهرفروشی های شهر رشت مورد سرقت مسلحانه قرار گرفت. براساس گزارش های مردمی صبح امروز، جواهر فروشی درسای در رشت مورد سرقت مسلحانه قرار گرفت. این سرقت مسلحانه در بلوار آزادی رشت(منظریه)  که سالهای گذشته نیز چند سرقت از مغازه های طلا و جواهر این بلوار گزارش شده، اتفاق افتاده است که خوشبختانه با تدابیر و اقدام مناسب ظاهرا تلفات جانی نداشته است.
به اشتراک بگذارید:

نگاه شما:

security code