| جمعه، 19 خرداد 1402
نگاه ایران:  طی تماس شهروندان با سامانه ۱۲۵ آتش نشانی در ساعت ۲۲:۵۴ شب گذشته ۲۴ تیر ۹۷ مبنی بر آتش سوزی مغازه عمده فروشی سـریعا ۴۲ آتش نشان بهمـراه ده دستگـاه خـودروی اطفایی از ۴ ایستگاه آتش نشانی به محل حادثه واقع در بازار بزرگ رشت- سرای گلشن اعزام شدند. شهرام مومنی معاون عملیات سازمان آتش نشانی در این باره گفت: به محض رسیدن شعله بهمراه دود شدید از داخل یک باب مغازه عمده فروشی مشاهده می شد. وی با اشاره به وجود مواد غذایی ، گاز های فندک، الکل و دیگر مواد قابل اشتعال، افزود: با اطلاع به موقع شهروندان و همچنین اقدام سریع آتش نشانان نسبت به پیشگیری از گسترش و سرایت آتش در لحظات اولیه اقدام گـردید. مومنی علت حادثه را در دست بررسی خواند و گفت: در این حادثه به کسی آسیب جانی نرسید و با توجه به وجود مواد قابل اشتعال و سقف های به هم پیوسته که احتمال گستـرش آتش از ۳ طرف وجود داشت؛ خوشبختانه آتش در همان مکان مهار شد.

به اشتراک بگذارید:

نگاه شما:

security code