| سه شنبه، 15 آذر 1401

 محمد بی ریا

روانشناس بالینی

اگر پدر ها از میزان و اهمیت نقش پدرانه در شکل گیری هویت و شخصیت و آینده فرزندانشان بخصوص دختران خود آگاه بودند، هرگز زیر بارِ مسئولیت دختر دار شدن نمی رفتند!

اینکه یک دختر تا چه حد توجه طلب باشد!چه مقدار مهر طلب باشد!چه مقدار نیازمند ایجاد رابطه با جنس مخالف باشد، چه مقدار وابسته و یا مستقل باشد.چه مقدار به مردها اعتماد داشته یا بی اعتماد باشد، همه اینها و موارد بسیار دیگر همگی به نوع و عمق رابطه پدر دختری آنها وابسته است.

در کل شخصیت و آینده ودنیای  او را همین رابطه پدر دختری است که می سازد.

چه فراوانند دخترکانی که در آرزوی درک شدن، بوسیده شدن و در آغوش کشیده شدن توسط پدران خویش بزرگ شدند.

دخترکانی که نمیدانند چه احساسی به پدر خود دارند عشق و یا ترس!

چه بسیارند دخترکانی که شاهد خیانت پدران خویش بوده اند!

و چه بسیار دخترکانی که در فضای عاری از مهر و عاطفه، با کمترین محبت و تماس فیزیکی رشد کرده اند و در حسرت آغوش پدر، خود را در آغوش همسر یافتند!

پدرانی که به هر علتی ((خواه از سر خستگی و سختی زندگی، بی سوادی و عدم آگاهی،اعتیاد، نوع و تیپ شخصیتی، عقاید و مذهب و...)) در کودکی و نوجوانی دخترانشان، توجه و عاطفه کافی را نثار آنها نکرده باشند دختران خود را در دایره بسته ی گشتن و نیافتنی ابدی قرار داده اند!

گشتن در پی مرهمی برای التیام زخم ها و پر کردن خلاها و کمبود های دوران کودکی و نیافتنی همیشگی!

 مهر و عاطفه و توجه ای که از جانب پدر به عنوان نماد عشق و قدرت در نگاه دختر که باید کاملا ارضا می گشت همانند عطشی همیشگی در تار و پود روان دختران ثبت می شود و رفتار و شخصیت او را تحت تاثیر عمیق خود قرار می دهد.

پدر بودن وظیفه ای سخت و دشوار است و پدرِ دختر بودن وظیفه ای دو صد چندان دشوارتر...

روزتان مبارک دخترکان سرزمین مادری.

نگاه ایران: انتشار اخبار و یادداشت های دریافتی به معنای تائید محتوای آن نیست و صرفاً جهت انجام رسالت مطبوعاتی و احترام به مخاطبان منتشر می شود.

به اشتراک بگذارید:

نگاه شما:

security code