| دوشنبه، 07 آذر 1401
نگاه ایران: بدهکار میلیاردی بانک سرمایه در عملیات پلیس های امنیتی دستگیر شده است.
«ح.ه» به دلیل بدهی 1000 میلیارد تومانی به بانک سرمایه توسط یکی از نهاد های امنیتی بازداشت و مدت سه هفته است که در زنداناوین به سر می برد.
پیگیری ها حاکیست وی با شکایت بانک سرمایه به دلیل اخذ وام 1000 میلیارد تومانی با وثایق ناچیز و با حکم دادسرای پولی و بانکی در زندان اوین به سر می برد و اکنون مرحله دادسرا و حکم بازداشت موقت خود را سپری می کند.
وی در تلاش است زمین هایی که ارزش مالی چندانی ندارند و در استان های فارس، بوشهر و تهران به نامش ثبت شده به جای این بدهی پرداخت کند.
به اشتراک بگذارید:

نگاه شما:

security code