| سه شنبه، 15 آذر 1401
نگاه ایران: فرماندار شهرستان مرزی بندر آستارا از راه اندازی طرح همیار گردشگر برای اولین بار در این شهرستان با هدف ترویج و توسعه فرهنگ گردشگری خبر داد. یونس رنجکش در اولین نشست تشکیل همیار گردشگر از بین فعالان اجتماعی و داوطلبان عضو سازمان های مردم نهاد آستارا اظهار داشت : بهره وری و بهره مندی صحیح از مواهب و جاذبه های گردشگری یکی از خلا های موجود است که باید از طریق فرهنگ سازی پر شود و در این زمینه اصلاح الگوی رفتاری بسیار حایز اهمیت می باشد. وی اظهار داشت : برای اولین بار توسط این فرمانداری تصمیم گرفته شد تا با انتخاب افراد علاقه مند از بین فعالان اجتماعی و اعضای سازمان های مردم نهاد شهرستان و آموزش این افراد گروهی را تحت عنوان همیار گردشگر برای اصلاح الگوی رفتاری گردشگران در مواجه با محیط ها و جاذبه های گردشگری آستارا راه اندازی کنیم. وی یاد آور شد : این گروه پس از آموزش های مهارتی به صورت داوطلبانه با حضور در محیط های گردشگری آستارا به راهنمایی و توصیه های لازم برای بهره مندی صحیح گردشگران از موقعیت ها و مواهب طبیعی و جاذبه های گردشگری شهرستان خواهند پرداخت. فرماندار آستارا افزود : پس از انجام مراحل مختلف آموزشی و صدور مجوز فعالیت تشکل مردم نهاد با این نام از این داوطلبان در مناطق مختلف استفاده خواهد شد. وی اضافه کرد : این همیاران با لباس و هویت مشخص در زمینه اصلاح الگوهای رفتاری در محیط های گردشگری شهرستان فعالیت های ارشادی در حوزه های رعایت موازین محیط زیستی ، اخلاق و اصول گردشگری خواهند داشت.
به اشتراک بگذارید:

نگاه شما:

security code