| سه شنبه، 15 آذر 1401
بررسی چک‌های بانکی در استان‌های کشور:
       کد خبر: 193152
نگاه ایران: طی دو ماهه ابتدایی سال جاری در استان تهران بیش از 814 هزار فقره چک به ارزش 12 هزار میلیارد تومان برگشت خورده است.
به گزارش تجارت نیوز، بر اساس آمارهای منتشره از سوی بانک مرکزی در دوماهه ابتدایی سال ۱۳۹۷ در کل کشور بالغ بر ۱۶ میلیون فقره چک به ارزشی حدود ۱۲۶ هزار میلیارد تومان مبادله شده، که از این تعداد چک مبادله شده ۸۵٫۷ درصد وصول و ۱۴٫۳ درصد برگشت داده شده است.
بیشترین تعداد چک مبادله شده و برگشت داده شده در دو ماهه ابتدایی سال ۱۳۹۷ به استان تهران تعلق دارد.
استان تهران در دو ماهه ابتدایی سال جاری با پنج میلیون و ۸۵۰ هزار فقره چک به ارزشی بالغ بر ۳۰ هزار میلیارد تومان سهمی ۳۵ درصدی از تعداد کل چک های مبادله شده در کشور را به خود اختصاص داده است. بعد از استان تهران بیشترین تعداد چک مبادله شده به استان اصفهان تعلق دارد.
 کمترین تعداد چک مبادله شده نیز به استان کهگیلویه و بویراحمد مربوط است. در این استان طی دو ماهه ابتدایی سال جاری ۹۳۰۰ فقره چک مورد مبادله قرار گرفته که ۲۳۰۰ فقره از آن برگشت خورده است.
در بین استان های کشور استان تهران با ۳۴٫۲ درصد بیشترین سهم از کل تعداد چک های برگشتیدو ماهه ابتدایی امسال را به خود اختصاص داده است. طی دوره مذکور در استان تهران بیش از ۸۱۴ هزار فقره چک به ارزش ۱۲ هزار میلیارد تومان برگشت خورده است.
کمترین تعداد چک برگشت خورده طی دو ماهه ابتدایی سال جاری دو هزار فقره چک به ارزش ۲۴ میلیارد تومان و متعلق به استان ایلام بوده است.
همچنین در دوره مذکور در بین استان های کشور بیشترین نسبت ارزش چک های برگشتی به کل ارزش چک های مبادله شده در استان به استان های کردستان، تهران و آذربایجان غربی به ترتیب با ۴۴٫۲ درصد، ۳۹٫۱ درصد و ۲۷٫۹ درصد مربوط است.
به اشتراک بگذارید:

نگاه شما:

security code