| پنجشنبه، 17 آذر 1401
نگاه ایران / مائده سیدی: آیین رونمایی از آلبوم شعر «دایره بی پایان» چهارمین اثر صوتی با خوانش شمس لنگرودی در کتابفروشی فرازمند رشت برگزار شد.  

به اشتراک بگذارید:

نگاه شما:

security code