| شنبه، 04 بهمن 1399
توسط خدمات شهری شهرداری؛
       کد خبر: 192949
نگاه ایران: این روزها مردم استان گیلان بیش از گذشته نسبت به خاموشی برق های خود ابراز نگرانی دارند. به گزارش گیل خبر، در این میان خدمات شهری لاهیجان با نقاشی و رنگ آمیزی ‏ جالب پست های برق نسبت به ایجاد تنوع و دوری از یکنواختی  آن اقدام کرده است که در نوع خود قابل توجه است. هرچند ظاهرسازی اقدامی در جهت رفع مشکلات فنی برق نخواهد کرد که البته این امر وظیفه شهرداری ها نیست اما در جهت تغییر شکل شهری  و ایجاد زیبایی برای مردم موثر خواهد بود.

به اشتراک بگذارید:

نگاه شما:

security code