| دوشنبه، 24 مرداد 1401
رئیس اداره حفاظت محیط زیست تالش:
       کد خبر: 19284
نگاه ایران: رئیس اداره حفاظت محیط زیست تالش گفت: فعالیت کوره های ذغال گیری، موجبات آلودگی هوای منطقه را فراهم کرده و تهدیدی علیه بهداشت عمومی و سلامت منطقه است. جنگل های منطقه تالش هم جزوی از سلسله جبال البرز است که اقلیم های متفاوت، متنوع و زیبایی را به خود اختصاص داده و انسان را در چهار فصل مجذوب، شیفته و حیران خود می کند. حفظ این جنگل ها و حفاظت از درختان منطقه در راس کارهای زیست محیطی منطقه است؛ این درحالیست که برخی به راحتی درختان را قطع می کنند و از آن زغال می سازند و به همین دلیل، روز به روز بر تعداد کوره های ذغال گیری اضافه می شود. کورش حیدرنژاد، رئیس اداره حفاظت محیط زیست تالش، با بیان اینکه فعالیت کوره های ذغال گیری، آلودگی هوای منطقه را به همراه داشته و تهدیدی علیه بهداشت عمومی و سلامت منطقه است، گفت: با اجرای حکم مرجع قضایی، ۱۸ واحد کوره ذغال سنتی در منطقه اوله کری بخش اسالم که بدون رعایت مسائل زیست محیطی و اخذ مجوز، اقدام به ساخت کوره ذغال گیری کرده بودند، با همکاری نیروی انتظامی، منابع طبیعی و شهرداری نسبت به توقیف عملیات و تخریب آنان اقدامات لازم به عمل آمد. وی اضافه کرد: این واحد ها به علت نداشتن شرایط و ضوابط استقرار قانونی و عدم رعایت استانداردهای زیست محیطی، چندین بار اخطاریه های زیست محیطی دریافت کردند، ولی به علت عدم تمکین از اخطاریه های زیست محیطی صادره، با حکم قضایی از فعالیتشان جلوگیری به عمل آمد. رئیس اداره حفاظت محیط زیست تالش تصریح کرد: این متخلفین به مراجع قضایی معرفی شده و مجازات خواهند شد.
به اشتراک بگذارید:

نگاه شما:

security code