| چهارشنبه، 08 بهمن 1399
نگاه ایران: انگور رسیده در درجه اول گرم و تر است و هر چه شیرین تر باشد، گرمی آن بیشتر می شود ولی هرگز از درجه دوم فراتر نمی رود. انگور، میوه ای است که به غذای مطلق بسیار نزدیک است و در واقع بهترین میوه در غذارسانی به بدن شمرده می شود.
به گزارش خبرداغ: بهترین انگور،انگوری است که سفید و رسیده و شیرین، دانه های آن شاداب، بزرگ و هم اندازه و پوست نازک و هسته کوچک داشته باشد.
انگور رسیده در درجه اول گرم و تر است و هر چه شیرین تر باشد، گرمی آن بیشتر می شود ولی هرگز از درجه دوم فراتر نمی رود. انگور، میوه ای است که به غذای مطلق بسیار نزدیک است و در واقع بهترین میوه در غذارسانی به بدن شمرده می شود.
یعنی اگر فرد سالم آن را با ملاحظه آداب طبی بخورد، موجب تولید خون و اخلاط دیگر به مقدار متناسب با کیفیت و قوام و جوهر نیکو می شود بنابراین انگور شیرین تغذیه کننده همه اعضای بدن است، موجب خوش رنگی پوست و شادابی آن می شود، در سستی های ناشی از کم خونی سودمند و مقوی عام بدن است.
ویژگی دیگر انگور این است که برای پاکسازی عمومی بدن و نیز به منظور پاکسازی مجاری و عروق از مواد غلیظ و سنگین رسوبی نیز بسیار مناسب است.
کسانی که دچار تنش های فکری و فشارهای روانی هستند یا روزهای دشواری را در زندگی خود سپری می کنند و از این رو میل به غذای پخته ندارند، می توانند از انگور بهره بسیاری ببرند. انگور در این شرایط هم برای بدن غذارسانی مناسبی دارد و هم برای پاکسازی بدن از مواد تباه در فرآیندهای روانی-بدنی سودمند است و هم از غلبه خشکی بر سیستم عصبی پیشگیری می کند.
با همه این ویژگی های خوب باید گفت انگور برای کسانی که مبتلا به ترشحات زیاد بینی یا پشت حلق باشند یا نفخ و ریفلاکس و آبریزش از دهان داشته باشند، زیان آور است و موجب تشدید این علایم می شود.
به اشتراک بگذارید:

نگاه شما:

security code