| جمعه، 03 بهمن 1399
نگاه ایران: عضو هیئت رئیسه فراکسیون محیط زیست و توسعه پایدار مجلس با بیان اینکه برخورد قاطع دستگاه های نظارتی امنیتی با حیوان آزاری الزامی است، گفت: بازتاب منفی برعلیه ایران با نشر حیوان آزاری در فضای بین المللی شکل می گیرد.
به گزارش خانه ملت، جبارکوچکی نژاد درباره وضعیت کنونی برخورد باحیوان آزاری در کشور،گفت: برخورد با پدیده حیوان آزاری نیازمند تشدید تدابیر قانونی است تا بتوان ریشه این عمل ناپسند را  در کشورخشکاند و از همین رو از افرادی که با حیوان آزاری احساسات مردم را جریحه دارمی کنند، باید در قبال قانون پاسخگو باشند.

حیوان آزاری از نظر انسانی ومذهبی کار بسیار ناپسندی است

نماینده مردم رشت در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه برخورد با حیوان آزاری با درنظر قوانین سختگیرانه متوقف شود تصریح کرد: حیوان آزاری از نظر انسانی و شرعی کار بسیار ناپسندی است و از منظر دینی نیز گناه  محسوب می شود بنابراین شهروندان می بایست با امر به معروف و نهی  از منکر از انجام  شکل گیری فعل حرام جلوگیری کنند.

کوچکی نژاد افزود: دستگاه نظارتی وامنیتی با  افرادی که حیوان آزاری برخورد قاطع کنند و از همین رو نباید از مقوله فرهنگ سازی در قبال جلوگیری ازحیوان آزاری  برحذر بماند.

وی ادامه داد: جریان منفی برعلیه  ایران با  نشر حیوان آزاری درفضای بین المللی متوقف شود و این در حالی است که نباید اجازه داد با نشر فیلم های حیوان آزاری نظر مخاطبان خارجی را نسبت به مردم ایران با واکنش منفی همراه کنیم.

برخورد با حیوان آزاری  باید در کشور تشدید شود

عضوهیئت رئیسه فراکسیون محیط زیست و توسعه پایدار مجلس یادآورشد: برخورد با حیوان آزاری  باید در کشور  تشدید شود بدین معنا که باید دولت لایحه ای را در راستای حمایت از حقوق حیوانات ارائه دهد که دارای قوانین سختگیرانه  نسبت به افرادی باشد که به حیوان آزاری می پردازند .

به اشتراک بگذارید:

نگاه شما:

security code