به گزارش دیارمیرزا، هیئت مدیره باشگاه ملوان بندرانزلی با حضور میرشمس مومنی زاده، حسن خسته بند، ناخدا یکم عرشه عبدالوهاب طاهری، محمود بدیعی فر، میلاد رفیع نیا، احسن الله رادمهر، مهدی خواجوند و فرهاد پورغلامی تشکیل جلسه داد. در این جلسه ابتدا آقای فرهاد پورغلامی سرمربی تیم فوتبال ملوان گزارشی از برنامه ها، نیازمندیها و نحوه آماده سازی پیش از فصل تیم فوتبال ملوان را به اعضای هیئت مدیره ارائه کرد. همچنین در اولین جلسه هیئت مدیره باشگاه ملوان احسن الله رادمهر به عنوان رئیس هیئت مدیره و میلاد رفیع نیا به عنوان نایب رئیس هیئت مدیره باشگاه فرهنگی ورزشی ملوان بندرانزلی انتخاب شدند. مهدی خواجوند به عنوان دبیر هیئت مدیره و سخنگوی باشگاه و همچنین نصرت ایراندوست پیشکسوت باشگاه ملوان به اتفاق آرا به عنوان رئیس آکادمی باشگاه ملوان برگزیده شدند. همچنین به اتفاق آرا میلاد رفیع نیا به عنوان سرپرست (مدیر عاملی) باشگاه فرهنگی ورزشی ملوان بندرانزلی انتخاب شد. گفتنی است محمد رضا آرزم دیگر عضو هیئت مدیره باشگاه فرهنگی ورزشی ملوان بندرانزلی در این جلسه غایب بود.