| جمعه، 03 بهمن 1399
نگاه ایران: عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس با بیان اینکه فلسفه ارائه خدمات پزشک و پرستار متفاوت است،گفت: باز کردن فضای کسب وکار در بخش خصوصی برای فارغ التحصیلان پرستاری الزامی است.
به گزارش خانه ملت، محمد حسین قربانی درباره وضعیت اشتغال پرستاران در حوزه سلامت،گفت: امور پرستاری باید براساس قوانین نظام خدمات پرستاری از جمله تعرفه گذاری  و نظارت بر امور   پرستاری  که به  طور مستقیم زیر نظر سازمان نظام پرستاری است، کنترل و تعیین شود اما ازسوی دیگر نیز سازوکار حرفه پزشکی متعلق به سازمان نظام  پزشکی  است بنابراین تقسیم بندی ها مذکور نشان می دهد که رسالت فعالیت دو حوزه پرستاری و پزشکی با یکدیگر متفاوت  است.
نماینده مردم آستانه اشرفیه درمجلس شورای اسلامی تصریح کرد: پزشکان  برای اخذ پروانه طبابت می بایست به سازمان  نظام پزشکی مراجعه کنند بدین معنا که تمام پروانه های پزشکی بر مبنای  مجوز سازمان نظام پزشکی صادرمی شوند   واین در  حالی است که ارائه خدمات نظام پرستاری نیز باید برمبنای سازمان نظام پرستاری تعیین شود بنابراین خدماتی برای رشته پرستاری برای ویزیت بیماران در منازل نیز تعریف شده است که این امرجزو ظایف نظام پرستاری است.
قربانی افزود: ارائه بسیاری از خدمات پرستاری در  منزل بر مبنای اصول پرستاری  تعریف شده است بنابراین ارائه خدمات پرستاران با پزشکان دراستای مشاهده و ویزیت بیماران متفاوت است بنابراین مشخص است که رسالت کار پزشک و پرستاران  بایکدیگر متفاوت است بنابراین بدیهی است که پرستاران نمی تواند به سبک  پزشکان  برای مریضان نسخه ای تجویز کنند.
 وی ادامه داد: بسیاری از افراد از جامع پرستاری فارغ التحصیل شدند که متاسفانه شغل مناسبی ندارند بنابراین باید فضای توسط  بخش خصوصی برای ارائه خدمات پرستاران حتی در منازل مهیا شود تا بتوان از ظرفیت های پرستاران  نیز با توجه به دانشی که دارند بهترین بهره را  ببرند.
عضو کمیسیون بهداشت ودرمان مجلس یادآورشد: نوع خدماتی که پرستاران می بایست ارائه دهند در نظام پرستاری تعریف شده است وازسوی دیگر نیز وظایف پزشکان نیز برمبنای شرایط پزشکان تعریف شده است بطور مثال پزشک عمومی  اجازه  ندارد جراحی کند یا متخصص پوست نمی تواند جراحی چشم  کند زیرا در  حوزه سلامت  تمام وظایف  مشخص است.
به اشتراک بگذارید:

نگاه شما:

security code