| شنبه، 04 بهمن 1399
وکیل موسسه ثامن الحجج:
       کد خبر: 192160
نگاه ایران: مؤسسه ثامن الحجج دارای مجوزهایی بوده که به صورت کتبی، لفظی و عملی طی نامه هایی به تأیید بانک مرکزی رسیده است؛ اما به یکباره همه این نامه ها را بانک مرکزی نادیده می گیرد و اعلام می کند این نهاد مؤسسه نیست و شرکت اعتباری ثامن الحجج است.
ایران نوشت: پنجمین جلسه دادگاه رسیدگی به پرونده متهمان تعاونی مالی- اعتباری ثامن الحجج در دادگاه کیفری یک تهران به ریاست قاضی باقری برگزار شد.
طبق روال جلسات گذشته متهمان آقای (الف. م) و خانم (ر. الف) در جلسه حاضر بودند، اما به دلیل عدم حضور متهم سوم آقای (م. ر) در جلسه، پرونده وی به طور غیابی مورد رسیدگی قرار گرفت.
وکیل متهم ردیف اول مدعی شد: مؤسسه ثامن الحجج دارای مجوزهایی بوده که به صورت کتبی، لفظی و عملی طی نامه هایی به تأیید بانک مرکزی رسیده است؛ اما به یکباره همه این نامه ها را بانک مرکزی نادیده می گیرد و اعلام می کند این نهاد مؤسسه نیست و شرکت اعتباری ثامن الحجج است.
وکیل مدافع ادامه داد: اگر موکل من اخلال کرده باید مسئول و پاسخگو باشد. اما این بی انصافی است که می گویند این مؤسسه ۱۲ هزار و ۸۰۰ میلیارد تومان جذب کرده یا به او بگویند این مؤسسه کاملاً غیرمجاز بوده است. موکل من آمادگی دارد ظرف مدت کوتاهی پاسخگوی مردم باشد و اموال آنها را به خودشان برگرداند. از بانک مرکزی می خواهم مستندات خود را در طرح شکواییه علیه متهم ردیف اول ارائه دهد. ادامه بررسی این پرونده به جلسه امروز موکول شد.
به اشتراک بگذارید:

نگاه شما:

security code