| شنبه، 27 دی 1399
نگاه ایران به نقل از آفتاب: تنها لامبورگینی اونتادور موجود در ایران در کنار دومین فراری ۴۵۸ کشور در پارکینگ یکی از ساکنان شهر جلفا در منطقه آزاد ارس.
به اشتراک بگذارید:

نگاه شما:

security code