| شنبه، 29 مرداد 1401
نگاه ایران: یک حقوقدان پاکستانی- انگلیسی به عنوان گزارشگر ویژه سازمان ملل در امور حقوق بشر در ایران معرفی شد.
به گزارش تسنیم: "جاوید رحمان" حقوقدان پاکستانی- انگلیسی به عنوان گزارشگر ویژه سازمان ملل در امور حقوق بشر در ایران معرفی شد. جاوید رحمان، 51 ساله متولد شهر فیصل آباد پاکستان است و دکترای حقوق بین الملل دارد و هم اکنون استاد دانشگاه برونِل لندن است. از میان 14 نامزد تصدی پست گزارشگری ویژه حقوق بشر در ایران با شش نفر مصاحبه انجام شد و سرانجام جاوید رحمان این پست را بدست آورد. انتخاب جاوید رحمان پس از آن صورت می گیرد که "عاصمه جهانگیر" گزارشگر قبلی در 22 بهمن سال 96 در پی سکته قلبی در گذشت.
به اشتراک بگذارید:

نگاه شما:

security code