| شنبه، 22 مرداد 1401
به مناسبت 15 تیر سالروز شهادت یگانه استاندار شهید کشور؛
       کد خبر: 191890
نگاه ایران: در بین راه گفت: اگر ممکن است کمی تندتر بروید. پرسیدم: چرا؟ جواب داد: می گویند امروز قرار است آقای استاندار به فومن بیاید و در مسجد بالامحله، صحبت کند. می خواهم به سخنرانی او برسم.
به گزارش ماسال نیوز، 15 تیرماه سالروز شهادت یگانه استاندار شهید کشور ، مهندس علی انصاری و یار باوفای ایشان مهندس نورانی است. به همین منسابت خاطره ای زیبا از کتاب خواندنی «استاندار آسمانی» به نقل از رئیس وقت کمیته امداد امام خمینی گیلان تقدیم مخاطبین می شود؛ ایشان روزی برایم تعریف می کردند که امروز به شهر شما فومن رفته بودم و از من خواسته بودند که در آنجا برایشان سخنرانی کنم. در بین راه که می رفتم در انتهای بازار روز، مرد دست فروشی را دیدم که منتظر خودروهای عبوری بود. او فروشنده مرغ و جوجه و تخم مرغ بود. دیدم این مرد کنار جاده به انتظار ایستاده است. ترمز کردم تا ایشان را سوار کنم. مقدار زیادی گونی، مرغ و تخم مرغ خریداری کرده بود تا آنها را به فومن ببرد. کمک کردم و آنها را گذاشتیم توی خودرو و حرکت کردیم. در بین راه او گفت: اگر ممکن است کمی تندتر بروید. پرسیدم: چرا؟ جواب داد: می گویند امروز قرار است آقای استاندار به فومن بیاید و در مسجد بالامحله، صحبت کند. می خواهم به سخنرانی او برسم. وقتی به فومن رسیدیم پرسیدم: شما را کجا پیاده کنم؟ گفت: جلوی مغازه ام. می خواهم وسایلم را توی مغازه بگذارم. شما تشریف ببرید. او را پیاده کردم رفتم مسجد وضویی گرفتم دیدم مسجد آماده و مردم منتظر هستند. یکراست رفتم پشت تریبون. اتفاقا گرم سخنرانی بودم که همان مرد را دیدم که وارد مسجد شد. او وقتی مرا دید تعجب کرد، همانجا وسط مجلس ایستاد و نمی نشست. شنیدم که از یک نفر پرسید؛ آقای استاندار کی می آید؟ کسی به او گفت: استاندار همانی است که دارد صحبت می کند. او خنده ای کرد و گفت: نه خیر این راننده من بود. نیم ساعت پیش او مرا از رشت به فومن آورد. وقتی نشست، من به سخنرانی خود ادامه دادم. مجلس که تمام شد، آمد جلو با من روبوسی کرد و گفت: مرا ببخشید که شما را نشناختم و معطلتان کردم. ما استاندار این شکلی ندیده بودیم. به او گفتم: همان که گفتی درست بود من راننده شما هستم. به نظر من انصاری یعنی این نه چیزی دیگر. راوی: حمید کامران زاده – کتاب استاندار شهید- عبدالرضا سالمی نژاد
به اشتراک بگذارید:

نگاه شما:

security code