| پنجشنبه، 20 مرداد 1401
نگاه ایران:  الهام صفوی زاده مجری برنامه جمعه ایرانی تلویزیون، عکس تازه ای از خود منتشر کرد. الهام صفوی زاده نوشت: همه مردم در عقاید، دیدگاه ها، باورها، انتخاب ها، تصمیم ها و نظرات خود با دیگران متفاوت هستند و هیچ کس مانند دیگری نیست… مهّم نیست که ما چقدر آن عقاید را باور داریم. کمترین کارى که حدّاقل در ظاهر می توانیم انجام دهیم، این است که به جای ایجاد دیوار و فاصله، پل ارتباطی بسازیم. ِبه نظرم تا زمانی که باب تبادل نظر باز باشد، بدون توهین و اجبار بسیار هم نیکوست. چادر یک پوشش است… مانتو یک  پوشش است و همه در قالب چارچوب موازین کشور قابل احترامند… شما چطور فکر می کنید؟ پ.ن: بالاخره مهم ترین یا شاید سخت ترین تصمیم زندگیم رو گرفتم… از امروز می خوام خودم باشم…
به اشتراک بگذارید:

نگاه شما:

security code