| جمعه، 28 مرداد 1401
نگاه ایران: مدیر روابط عمومی دانشگاه آزاد اسلامی گیلان رقابت چهار هزار و 889 داوطلب آزمون استخدامی در دانشگاه آزاد واحدهای گیلان خبر داد.

مجید مشک بید حقیقی اظهار کرد: آزمون استخدامی متمرکز دستگاه های اجرایی هم زمان با سراسر کشور امروز در حوزه های دانشگاه های آزاد اسلامی واحد رشت و واحد لاهیجان برگزار شد.

وی با اشاره به رقابت چهار هزار و 899 نفر از داوطلبان در حوزه های دانشگاه آزاد اسلامی استان گیلان گفت:  از این تعداد یک هزار و 700 داوطلب زن در حوزه دانشگاه آزاد اسلامی واحد رشت و تعداد سه هزار و 189 داوطلب آزمون در سه حوزه دانشگاه آزاد اسلامی واحد لاهیجان، دانشکده سما لاهیجان و مدارس دخترانه دوره اول و دوم سما به رقابت پرداختند.

مدیر روابط عمومی دانشگاه آزاد اسلامی استان گیلان با اشاره به اینکه آغاز پنجمین آزمون استخدامی متمرکز دستگاه های اجرای کشور از ساعت هشت و 30 دقیقه هم زمان با سراسر کشور در گیلان تصریح کرد: در واحد لاهیجان یک هزار و 388 داوطلب مرد و یک هزار 801 از داوطلبان را خواهران تشکیل می دهند که از این تعداد، دو هزار و  586 نفر از داوطلبان در واحد لاهیجان و 603 نفر در حوزه های مربوط به سما به رقابت پرداختند.

به اشتراک بگذارید:

نگاه شما:

security code