| شنبه، 22 مرداد 1401
نگاه ایران:  الیاس حضرتی گفت که در جلسه اخیر شورای مرکزی حزب اعتماد ملی به عنوان قائم مقام این حزب انتخاب شده است. به گزارش تسنیم، الیاس حضرتی رئیس شورای اجرایی حزب اعتماد ملی در حاشیه مراسم ختم پدر مصطفی تاجزاده گفت: امروز جلسه شورای مرکزی حزب اعتماد ملی بود و بر اساس نامه ای که آقای کروبی نوشته بودند و  اختیارات دبیرکل را منتقل کردند و خواسته بودند به شورای مرکزی منتقل شود، شورای مرکزی هم امروز تشکیل جلسه داد. وی افزود: در این جلسه آقای گرامی مقدم به عنوان سخنگو انتخاب شد. و بنده را متاسفانه علی رغم میل باطنی بنده نیز به عنوان قائم مقام انتخاب کردند و آقای نوروز زاده به عنوان رئیس دفتر اقتصادی و آقای جلیلیان به عنوان رئیس دفتر حقوقی و آقای رئوف قادری به عنوان رئیس دفتر اجتماعی و آقای ابوالحسنی به عنوان رئیس دفتر سیاسی انتخاب شدند.
به اشتراک بگذارید:

نگاه شما:

security code