| شنبه، 22 مرداد 1401
نگاه ایران:  حمید رسایی نماینده سابق تهران که صلاحیت وی در انتخابات اخیر مجلس رد شد، به سردار سلیمانی توهین کرد. این اهانت بعد از نامه اخیر سردار سلیمانی به روحانی انجام شده است.

به اشتراک بگذارید:

نگاه شما:

security code