| پنجشنبه، 20 مرداد 1401
نگاه ایران/شقایق نوشاد: محمد باقر نوبخت معاون رییس جمهور و رییس سازمان برنامه و بودجه کشور در اختتامیه اولین جشنواره ملی مطبوعات محلی ضمن تبریک روز قلم در ابتدای سخنان خود گفت: امروزه قلم باید در راستای حمایت از یک ملت باشد. او گفت: ما در مقطع حساسی از دوران قرار داریم و از وجدان عمومی همه دعوت میکنم که داوری کنند که در این عرصه ای که کشور ما تحت تهدید قرار گرفته آیا قصوری از سوی مسئولین و دولت انجام گرفته است؟ نوبخت ادامه داد: از سال شروع این دولت با وجود محدودیت هایی که تحت عنوان تحریم در کشور وجود داشت نخستین گام دولت در جهت رفع مشکلات مردم بود. نوبخت گفت: در چنین شرایطی مهم این است که بدانیم وظیفه ما چیست و به جای این که یکدیگر را متهم کنیم، باید در کنار یکدیگر قرار بگیریم. او در انتها تاکید کرد: از اصحاب قلم انتظار است که واقع بینی داشته باشد و در حالی که خطر عوامفریبی ما را تهدید می کند واقعیت ها را بیان کنند.

به اشتراک بگذارید:

نگاه شما:

security code