| شنبه، 22 مرداد 1401
نگاه ایران: غلامعلی جعفرزاده ایمن آبادی نماینده مردم شهرستان رشت در مجلس شورای اسلامی، در صفحه خود در اینستاگرام با اشاره به وضعیت آب آبادان و خرمشهر اظهار داشت: نمی خواهم بگویم که دولت باید در این دو شهر حضور پیدا می کرد اما حق بود که وزیر نیرو دو روز به آبادان و خرمشهر می رفت، مگر چه اتفاقی می افتاد که نرفت؟ عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس ادامه داد: باید دو روز ستاد وزارتخانه نیرو در آبادان و خرمشهر مستقر می شد و در بین مردم حاضر می شدند آنها هم ایرانی هستند و نباید فراموش کنیم که آنها هشت سال زندگی شان را در جریان جنگ تحمیلی از دست دادند. نماینده مردم رشت در مجلس دهم شورای اسلامی تاکید کرد: این درست نیست که از تهران بگویند تا 15 روز دیگر شرایط درست می شود، باید در محل حاضر می شدند و برای مردم توضیح می داند که در چه وضعیتی قرار دارند و برای بهبود شرایط به چه امکانات از جمله بودجه و زمان نیاز دارند. وی با انتقاد از اطلاع رسانی برای آبرسانی به مردم خوزستان، اظهار داشت: با الفاظ و کلمات بازی می کنند و لیستی 16 موردی از انواع آب ها نام می برند، در آخر هم متوجه نشدیم قرار است کدام به دست مردم برسد، مردم آبی می خواهند که قابل شرب باشد. جعفرزاده ایمن آبادی در ادامه گفت وگو با خبرگزاری خانه ملت، با اشاره به ناراحتی مردم از وضعیت آب، بیان داشت: بعد از چند روز آشوب و ابراز ناراحتی از سوی مردم آنها را آشوب گر می نامند، نمی خواهم بگویم در حق آنها ظلم شد اما در حق مردم خوزستان هم لطف نشد، خرمشهر 8 سال خونین شهر بود؛ اما الان آب ندارد، صحنه هایی از آنجا می بینیم که بسیار ناراحت کننده است. این نماینده مجلس شورای اسلامی بیان داشت: اردکانیان باید مدیر آب خود را عزل می کرد و چهار نفر را به خط می کرد، این سوال مطرح است که تا امروز استانداران، فرماندارن و مدیران خوزستان چه کار می کردند که اوضاع آب به این وضعیت رسیده است. وی با اشاره به شایعه فروش آب به کویت، گفت: باید شایعه فروش آب برای مردم توضیح داده می شد البته معلوم شد خیلی هم دروغ نبوده در توضیحات عنوان شد که پروژه فروش منتفی شده است یعنی فروشی بود که منفی شده است.  
  وی در پستی دیگردر خصوص عملکرد صندوق توسعه ملی در سال گذشته، اظهار داشت: برای اینکه به اهداف تشکیل صندوق توسعه ملی دست پیدا کنیم لازم است به بند (10-3) سیاست های ابلاغی برنامه ششم توسعه مبنی بر ممنوعیت هرگونه برداشت از صندوق توسعه ملی در قوانین عادی و بودجه پایبند باشیم؛ اما متاسفانه این اتفاق صورت نمی گیرد. عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه با توجه به دائمی شدن اساسنامه صندوق توسعه ملی در ماده (16) قانون احکام دائمی برنامه های توسعه برخی از سیاست های ابلاغی در خصوص صندوق از جمله موضوع استقلال حساب های صندوق و مدیریت منابع اجازه و تبدیل ریال به موضوع ماده(52) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت در این اساسنامه مدنظر قرار نگرفته است، گفت: لازم است مجددا نواقص و کاستی های اساسنامه صندوق برطرف و مجددا مصوب شود و این اتفاق باید در مجلس به دلیل دست درازی های که اتفاق افتاده صورت بگیرد. نایب رئیس فراکسیون مستقلین ولایی مجلس شورای اسلامی با اشاره به اینکه در جزء( 3) بند (خ) اساسنامه صندوق توسعه ملی اجازه سرمایه گذاری در بازارهای پولی و مالی خارجی پیش بینی شده است، ادامه داد: تا کنون اقدام خاصی از سوی صندوق توسعه ملی در زمینه سرمایه گذاری در بازارهای پولی و مالی خارجی شاهد نبوده ایم، پیشنهاد می کنم همانند صندوق سایر کشورها و تجربه های جهانی که صندوق ها در کنار ویژگی مشترک متناسب با شرایط اقتصادی خاص خود دارند و تدبیری اندیشیده اند صندوق توسعه ملی ایران نیز متناسب با شرایط اقتصادی_اجتماعی کشور و هم راستا با سیاست های کلان نظام مسیری هوشمندانه اتخاذ کند. نماینده مردم رشت در مجلس شورای اسلامی، اضافه کرد: به نظر می رسد در این برهه اهرم سازی خلاقانه منابع صندوق توسعه ملی، مشارکت در پایدارسازی درآمد دولت بر اساس قواعد مالی مشخص و متنوع سازی حفاظت شده سبد دارایی ها با تاکید بر دارایی های بین المللی از اولویت های کلیدی صندوق توسعه ملی باشد.  
 
به اشتراک بگذارید:

نگاه شما:

security code