| جمعه، 28 مرداد 1401
نگاه ایران:  محاکمه شیطان پراید سوار متجاوز که در تهران اقدام به فریب پسران نوجوان می کرد و سپس در کانال آب آن ها را مورد تجاوز جنسی قرار می داد آغاز شده است. به گزارش رکنا، پسر جوان شیشه ای پس از هر بار مصرف شیشه به بیرون می رفت و قربانی بی گناهی را مورد هدف نیت شیطانی خود قرار می داد حال پس از مدت ها از دستگیری شیطان پراید سوار متجاوز وی با ۱۱ شاکی در دادگاه حاضر شد تا به اتهاماتش رسیدگی شود . او طعمه های خود را به یک کانال سرپوشیده در خیابان اردیبهشت شمالی می برد و در آن جا مورد تجاوز جنسی قرار می داد و سپس با تهدید به مرگ آن ها را در کانال آب رها می کرد. حال خانواده این پسران نوجوان از دادگاه تقاضای قصاص اعدام را برای او می خواهند. مرد شیشه ای که پسربچه های ۱۱تا ۱۵ساله را فریب می داد و در کانال آبی در شرق تهران به تله شیطانی اش می انداخت در دادگاه کیفری تهران محاکمه می شود. این در حالی است که شاکی های پرونده برای وی حکم اعدام خواسته اند. ایمان ۲۶ساله از دی ماه سال ۹۶ نقشه های شیطانی اش را عملی کرد. وی به گفته خودش هر بار پس از مصرف شیشه به سراغ طعمه ای جدید می رفت و پسربچه ای را به دام شیطانی خود می انداخت. وی نخستین قربانی را ۲۷ دی ماه به دام انداخت و او را در کانال سرپوشیده آب در خیابان اردیبهشت شمالی در شرق تهران مورد آزار جنسی وحشیانه قرار داد. نخستین شاکی به پلیس گفت: از مدرسه به خانه بر می گشتم که مردان جوان سوار بر پراید سفید با شیشه های دودی جلوی راهم را بست و از من کمک خواست. وی گفت مادر بزرگش تعدادی گلدان خریده که برای جا به جایی نیاز به کمک دارد. پسر ۱۳ساله ادامه داد: من که فریب مرد شیطان صفت را خورده بودم سوار ماشین شدم. اما در بین راه راننده مرا تهدید به مرگ کرد. او می گفت چند روز قبل با برادر کوچکش دعوا کرده ام. هر چه گفتم اشتباه می کند قبول نکرد. او گفت برادرش با چوب به کمر من زده و احتمالا جای کبودی ها هنوز نمایان است. مرد جوان به زور مرا داخل کانالی آبی کشاند. او می گفت می خواد جای کبودی روی کمرم را ببیند. مقاومت کردم اما مرا آزار داد و کانال را ترک کرد. او تهدیدم کرد در این باره به کسی حرفی نزنم. با این شکایت تلاش پلیس برای ردیابی متهم آغاز شد اما چند شکایت مشابه دیگر نیز به پلیس رسید. شواهد نشان می داد مرد پراید سوار به همین بهانه پسربچه ها را قربانی نیت شیطانی اش می کرد. او همچنین دو نفر را در پارک جنگلی لویزان به دام انداخته بود. با ردیابی پلاک پراید سفید، متهم ردیابی و بازداشت شد و جرم سیاهش را گردن گرفت. وی که یک سابقه کیفری نیز در پرونده اش دارد گفت: مصرف مواد مخدر موجب شد دست به این کار بزنم. چند نفر از قربانیان توانستند از دستم بگریزند. در حالی که شمار شکایتهای مشابه به ۱۱فقره رسیده بود تنها ۶نفر از شاکی ها پیگیر پرونده شدند و برای متهم اشد مجازات خواستند. قرار است ایمان ۲۴تیرماه در شعبه پنجم دادگاه کیفری یک استان تهران از خود دفاع کند. [caption id="attachment_191391" align="aligncenter" width="768"] عکس ایمان ۲۶ ساله ملقب به شیطان پراید سوار متجاوز[/caption]

به اشتراک بگذارید:

نگاه شما:

security code