| پنجشنبه، 20 مرداد 1401
نگاه ایران: خداداد عزیزی نسبت به صحبت های مالک باشگاه سپیدرود واکنش نشان داد. خداداد عزیزی در گفت و گو با فارس اظهار داشت: یک دعوای مدیریتی بین مجموعه آقای نوین و گروه دیگر وجود دارد اما من در این وسط فقط کار فنی انجام می دهم و طبق اسنادی که از نوین دیدم او مالک باشگاه است. وی افزود:این آقایی که علیه من حرف زده(تن زاده) را نمی شناسم،چون اصلا فوتبالی نیست.اگر او در مورد من صحبتی انجام داده فقط برای مطرح کردن خودش است چون در این سالها افراد غیر فوتبالی در مورد فوتبالی ها حرف می زنند تا خودشان را مطرح کنند. عزیزی تاکید کرد: این آقا بهتر است برود سراغ دادگاه و کارهای دانشگاهی اش،من قراردادم را ثبت کرده ام و هیات فوتبال هم آن را قبول کرده است.او اصلا در حد و اندازه ای نیست که در مورد من صحبت کند.اینجا فوتبال است و محدوده من و امثال من محسوب می شود و آقایانی که در مورد ما حرف می زنند باید فوتبالی باشند.
به اشتراک بگذارید:

نگاه شما:

security code