| دوشنبه، 17 مرداد 1401
نگاه ایران:  دبیر انجمن برنج درباره آخرین وضعیت تولید برنج در سال جاری ،اظهار کرد: اگرچه بارش های بهاره برای کشت برنج بسیار مناسب بود اما سطح کشت برنج در استان های مازندران و گیلان به دلیل خشکسالی برخی مناطق ساحلی از سال های قبل تا حدودی کاهش یافته است. به گزارش باشگاه خبرنگاران، جمیل علیزاده شایق با انتقاد از این موضوع که بخشنامه وزارت جهاد کشاورزی مبنی بر ممنوعیت کشت برنج در 14 استان اجرا نشده است،افزود: علی رغم آنکه در شرایط کنونی استان اصفهان از کم آبی رنج می برد،اماکشت برنج در این استان انجام می شود. علی زاده شایق ادامه داد: شرایط مساعد اقلیمی در بهار نشان می دهد که نگرانی برای تولید برنج امسال نداریم و همانند سال گذشته 2 میلیون و 150 تا 2 میلیون و 200 هزارتن تولید خواهیم داشت اما با احتساب سرانه مصرف 800 تا یک میلیون تن برنج ،مابقی  نیاز کشور باید از طریق واردات جبران شود. این مقام مسئول با انتقاد از واردات بی رویه برنج در سال گذشته بیان کرد: با توجه به آنکه مسئولیت تنظیم بازار با وزارت جهاد کشاورزی است، از این رو انتظار می رود وزارتخانه با اعمال نظارت کافی اجازه ندهد که میزان واردات از سقف یک میلیون تن تخطی کند درحالیکه بنده شک دارم که وزارت جهاد بتواند به درستی به این وظیفه اش عمل کند. وی با اشاره به اینکه در شش ماهه اول سال گذشته یک میلیون و 250 هزارتن برنج از طریق مبادی رسمی وارد شد،بیان کرد: با وجود نداشتن آمار شش ماهه دوم و کانال های غیر رسمی به سبب نبود نظارت کافی می توان گفت که وزارت جهاد در امر تنظیم بازار به درستی به وظیفه اش عمل نکرده است. ثبات تولید برنج در چند سال اخیر جای سوال است؟ دبیر انجمن برنج در بخش دیگر سخنان خود با بیان اینکه ثبات میزان تولید در 8 سال گذشته مغفول مانده است، اظهار کرد: وزارت جهاد کشاورزی در چند سال اخیر به طور متوسط میزان تولید برنج را 2 میلیون و 200 هزارتن اعلام کره است  که با وجود افزایش هزینه ها ،حقوق و دستمزد، نهاده ها،آموزش و تحقیقات و مروج این امر جای سوال است که چرا تولید برنج در 8 سال گذشته درجا می زند. به گفته وی با توجه به آنکه طی این سال ها میزان تولید 2 میلیون و 150 تا 2 میلیون و 200 هزارتن اعلام می شود،این امر جای سوال دارد که این افزایش هزینه ها کجا می رود و اگر نمی تواند میزان تولید برنج را افزایش دهد نیازی به این همه هزینه در بخش آموزش و تحقیقات نیست  چرا که کشاورزان به تنهایی می توانند این میزان برنج را بدون اختصاص هزینه ای  تولید کنند. دبیر انجمن برنج درباره تاثیر آشفته بازار ارز بر بازار برنج بیان کرد: نوسان نرخ ارز تاثیر مستقیمی بر افزایش قیمت برنج خارجی داشته است و این امر به طور غیر مستقیم  منجر به حمایت از تولید داخل شده است. وی در بخش پایانی سخنان خود درباره آخرین وضعیت قیمت برنج ایرانی در بازار تصریح کرد:قیمت برنج ایرانی با افزایش عرضه از شهریور تا تیرماه سال آینده کاهش می یابد و بدیهی است که از اواخر تیر با ورود برنج های نو شوک جدیدی به بازار وارد شود.
به اشتراک بگذارید:

نگاه شما:

security code