| پنجشنبه، 20 مرداد 1401
نگاه ایران:رییس انجمن انبوه سازان کشور درباره تاثیر طرح مسکن اقساطی روی صنعت ساختمان و مسکن توضیح داد. مجتبی بیگدلی  درباره طرح مسکن اقساطی اظهار داشت: «بدنه انبوه ساز با بانک مسکن در این خصوص صحبت کرده است.» وی با بیان این که بانک ها نباید فقط به فکر سودآوری خودشان باشند، افزود: «در حال حاضر بانکداری پرسودترین صنعت است. شما ببینید بهترین خیابان های تهران یا در بهترین نقاط شهرها، هرچه برج و ساختمان گران قیمت است، برای بانک هاست.» رییس انجمن انبوه سازان کشور با بیان این که بانکی که به تازگی تاسیس شده، به سرعت سرمایه اش به چند برابر می رسد، عنوان کرد: «در حال حاضر بنگاه های اقتصادی با مشکل مواجه هستند و صنعت ساختمان، مادر اشتغال و الفبای سازندگی است.» بیگدلی متذکر شد: «صنعت مسکن و ساختمان اگر راه نیفتد، یعنی اشتغال کشور تعطیل است.» وی با بیان این که در حال حاضر در عمیق ترین رکود اقتصادی قرار داریم، گفت: «انبوه سازان با طرح مسکن اقساطی به دنبال این هستند که صنعت ساختمان راه بیفتد.» رییس انجمن انبوه سازان با اشاره به فرصت هایی که طرح مسکن اقساطی ایجاد می کند، افزود: «هر طرحی که بازار مسکن را تحریک کند، 1200 گروه شغلی به تکاپو در می آیند.» بیگدلی تصریح کرد: «مردم چطور در عرض 4، 5 روز 130 هزار خودرو ثبت نام کردند، به همین صورت در بخش مسکن نیاز وجود دارد.» وی عنوان کرد: «آمار اجاره و رهن روزبه روز بالا می رود؛ این مساله به این معناست که مردم مسکن می خواهند.» رییس انجمن انبوه سازان با بیان این که در حال حاضر مردم قدرت خرید مسکن ندارد، متذکر شد: «ما باید قدرت خرید مردم را تحریک کنیم و اجازه دهیم مردم با تسهیلات خوب بانکی مسکن را بخرند؛ اما متاسفانه این فضا را بانک ها به وجود نیاوردند و امیدواریم یک اتفاق جدیدی بیفتد.»
به اشتراک بگذارید:

نگاه شما:

security code