| دوشنبه، 24 مرداد 1401
نگاه ایران: از داخل نانی که یک خانواده در ترکیه سر سفره صبحانه گذاشته بودند دندان مصنوعی پیدا شد. به گزارش رکنا، در موئلای ترکیه زنی 60 ساله صبح قبل از شروع روز کاری اش در مزرعه خانوادگی شان سفره صبحانه را آماده کرد و از خانه بیرون رفت. کمی بعد شوهر او از خواب بیدار شد و وقتی شروع به صبحانه خوردن کرد با نصف کردن نان داخل آن دندان مصنوعی دید و دچار شوک شد. او فکر کرد دندان ها متعلق به همسرش است و با عصبانیت سراغ او رفت که در طویله مشغول رسیدگی به حیوانات بود. مرد عصبانی از همسرش پرسید که چرا دندان هایش را داخل نان گذاشته است! ولی دندان های همسرش داخل دهانش بود. زن با تعجب زیاد به خانه رفت و نان را بررسی کرد. چون دندان متعلق به هیچ یک از اعضای خانواده نبود آنها به این فکر افتادند که شاید کارگر نانوایی به اشتباه آن را داخل خمیر نان جا گذاشته است. ولی چون نمی دانستند که نان از کدام نانوایی خریده شده است نتوانستند در این مورد کاری بکنند. گلومسر تونگول مادر خانواده در این مورد به خبرنگاران محلی گفته است: چون بچه ها و همسرم نان می خرند و نان از قبل در خانه بود متوجه نشدیم از کجا خریده شده است. صاحب دندان اگر دنبالش می گردد دندانش پیش ماست. دندان مصنوعی 2000 لیر خرج برمی دارد! بیاید و از ما بگیرد.

به اشتراک بگذارید:

نگاه شما:

security code