| دوشنبه، 24 مرداد 1401
نگاه ایران: پرونده قتل ملیکا، دختر هشت ساله هفتکلی که به دست پسر ۱۴ساله ای به قتل رسیده بود، با صدور رأی دادگاه وارد مرحله تازه ای شد. به گزارش رکنا، براساس رأی دادگاه قاتلبه دلیل اینکه به سن مسئولیت کیفری نرسیده بود به یک سال نگهداری در کانون اصلاح و تربیت محکوم شد و پدر وی باید دیه ملیکا را به خانواده اش پرداخت کند. عصر چهارم مهرماه سال 96جنایت هولناکی در شهرستان هفتکل در استان خوزستان اتفاق افتاد. آن روز دختری هشت ساله به نام ملیکا از خانه شان بیرون رفته بود اما به طرز عجیبی مفقود شد و 4ساعت بعد پیکر بی جانش در خانه ای متروکه کشف شد. از همان زمان تحقیقات برای رازگشایی از این قتل آغاز شد تا اینکه 3روز بعد کارآگاهان جنایی به اطلاعاتی دست یافتند که نشان می داد پسری 14ساله به نام رضا که در همسایگی خانه ملیکا زندگی می کند او را به قتل رسانده است. مهم ترین سرنخی که سبب شد کاراگاهان به رضا مظنون شوند اظهارات یک مرد جواهر فروش بود. او به مأموران گفت که وی چند روز قبل یک جفت گوشواره بچه گانه برای فروش به مغازه او برده بود، اما او حاضر نشده گوشواره ها را بخرد. این در حالی بود که گوشواره های ملیکا نیز سرقت شده بود. به این ترتیب مأموران پسر 14ساله را بازداشت کردند و او در همان تحقیقات مقدماتی به قتل اعتراف کرد. پسر نوجوان درباره انگیزه اش گفت: «مدتی بود دوچرخه ام خراب شده بود، اما پدرم برای تعمیر آن به من پولی نمی داد. می دانستم ملیکا گوشواره دارد و نقشه کشیدم تا گوشواره هایش را بدزدم و با پول آن دوچرخه ام را تعمیر کنم. چند ساعت قبل ملیکا را در کوچه دیده بودم. گوشه ای کمین کردم و منتظر شدم او تنها شود. وقتی هوا تاریک شد او را دیدم که به سوی خانه شان می رود. به ملیکا گفتم یکی از دوستانش منتظر است تا با او بازی کند. با این ترفند او را به خانه متروکه ای که در آن نزدیکی بود، بردم. گفتم مدل بازی اینطور است که باید دست هایت را ببندم. او هم قبول کرد و من با بند کفش دست هایش را بستم. سپس گوشواره هایش را از گوشش در آوردم و او را خفه کردم اما نتوانستم گوشواره ها را بفروشم.» متهم هنگام وقوع جنایت کمتر از 18سال داشت و طبق قانون پرونده اش در دادگاه اطفال رسیدگی می شد. اما چون هفتکل دادگاه اطفال ندارد پرونده اش به دادگاه کیفری 2هفتکل فرستاده شد. در دادگاه در جلسه محاکمه که مدتی قبل به ریاست قاضی سیدعلی موسوی دهموردی برگزار شد پدر و مادر ملیکا برای قاتل دخترشان درخواست صدور حکم قصاص کردند. در ادامه رئیس دادگاه اتهام قتل عمدی را به متهم تفهیم کرد و از او خواست به دفاع از خودش بپردازد. با وجود اینکه رضا پیش از این به قتل ملیکا اعتراف کرده و حتی در بازسازی صحنه جنایت کلنگی را که از آن برای کندن زمین و دفن جسد استفاده کرده بود به مأموران نشان داده بود، اما در دادگاه گفت که قاتل نیست. او ادامه داد:«من قاتل ملیکا نیستم و فرد دیگری او را به قتل رسانده است. من از این ماجرا بی خبرم و نمی دانم چه کسی او را کشته است.» با وجود انکارهای متهم به قتل، وکیل مدافع او اما اتهامات موکلش را پذیرفت و مدعی شد او به دلیل شرایط خاصی که داشته و سن کمش دست به این کار زده است. » درحالی که همه شواهد و مدارک علیه متهم به قتل 14ساله بود، ختم جلسه اعلام شد. قانون نجات بخش چند روز پس از جلسه محاکمه بود که رئیس دادگاه با بررسی محتویات پرونده حکم خود را صادر کرد. براساس یافته های قضایی و انتظامی رضا در این جنایت گناهکار تشخیص داده شد اما با توجه به سن کمی که دارد اجرای حکم قصاص درباره وی منتفی شد. در رأی دادگاه آمده است: « متهم هنگام ارتکاب جرم 14سال داشته و به سن مسئولیت کیفری نرسیده بود. به همین دلیل در مورد وی قرار موقوفی تعقیب صادر شده اما برای تنبیه به یک سال نگهداری در کانون اصلاح و تربیت محکوم می شود.» اما در این صورت حق و حقوق اولیای دم که فرزندشان را از دست داده اند چه می شود ؟ در ادامه رأی در این مورد اینطور توضیح داده شده است:« برای حفظ حقوق شرعی و قانونی اولیای دم، عاقله قاتل که پدر اوست به پرداخت یک فقره دیه کامل زن مسلمان، به علاوه یک سوم دیه به دلیل وقوع قتل در ماه حرام محکوم می شود.» به این ترتیب رسیدگی به این حادثه تلخ در دادگاه به پایان رسید. اعتراض داریم با وجود صدور این رأی در دادگاه، طرفین پرونده می توانند به آن اعتراض کنند. یعنی درست همان کاری که محمدرضا لطفی، پدر ملیکا انجام داد. او در این باره  می گوید:« ما به این رأی اعتراض داریم چرا که قاتل دخترمان فقط چند ماه در کانون اصلاح و تربیت نگهداری و در نهایت آزاد شد. از طرفی خانواده قاتل هیچ دیه ای به ما پرداخت نکردند و آنطور که دادگاه گفته آنها باید دیه را به طور قسطی و در مدت 3سال پرداخت کنند که به نظرم منصفانه نیست.» وی ادامه می دهد:« قاتل با اینکه سن کمی داشته اما از قبل برای قتل دخترم نقشه کشیده و همین نشان می دهد که متوجه رفتار و اعمالش بوده و باید مجازات سنگین تری برایش درنظر گرفته می شد.»
به اشتراک بگذارید:

نگاه شما:

security code