| دوشنبه، 17 مرداد 1401
از سوی انتشارات دوات معاصر:
       کد خبر: 191141
نگاه ایران: مجموعه داستان افروز جهاندیده با عنوان «زنی که صدای انقباض موهایش را می شنید» و دو مجموعه شعر «اتوبوسی آخر خط» و «تازه آبادم قدیمی نیست» جواد شجاعی فرد نیز منتشر شد. «زنی که صدای انقباض موهایش را می شنید» عنوان مجموعه داستانی از «افروز جهاندیده» است که توسط انتشارات دوات معاصر در سال 1397 به قیمت 12000تومان منتشر شد. افروز جهاندیده از جمله نویسندگان جوان و با استعداد جهرمی است که داستان «لکه های لیوان» از این مجوعه به مرحله نهایی جایزه صادق هدایت در سال 1394 راه یافت. هم چنین داستان «آغوش تاریکی» از این مجموعه در سال 1395 حائز رتبه نخست جایزه «نقطه سر خط» شد. افروز جهاندیده به شکل حرفه ای از سال 1391 به عنوان نویسنده داستان کوتاه شروع به کار کرده است. در حال حاضر از نویسندگان بخش صباکارتون رادیو سراسری صبا است. این مجموعه از 24 عنوان داستان کوتاه تشکیل شده است. بررشی از داستان«لکه های لیوان» او را از نظر می گذرانید: زن چشمش به پرونده های توی قفسه می نشیند سرجایش روی کاناپه. دست هایش را گهواره می کند. طوری که انگار چیزی روی دست دارد. صدایی مانند؛ شششش، از گلویش خارج می شود. مددکار از پشت میزش، گهواره ی کوچک دست های زن را نگاه می کند که آرام-آرام تکان می خورد. کلاهِ نوزاد توی باد چرخ می خورد و می افتد کف خیابان. نگاه نمی کند که ببیند کلاه از چند متری سقوط کرده. گریه ی بچه، مثل غده ای توی سرش ذق می زند، گهواره ی دستانش که بچه را در خود دارد را بالای نرده های بالکن گرفته؛ جایی که جاذبه ی زمین بی هیچ نقصی کار خودش را می کند. باد گوشه های پارچه ی سفید قنداقی را تکان می دهد. دو مجموعه شعر «اتوبوسی آخر خط» و «تازه آبادم قدیمی نیست» جواد شجاعی فرد توسط انتشارات دوات معاصر منتشر شد. «اتوبوسی آخر خط» عنوان مجموعه شعری از «جواد شجاعی¬فرد» است که در سال 1397 به قیمت 10000تومان منتشر شد. این مجموعه شامل »شعرهای آزاد» جواد شجاعی فرد است. هم چنین مجموعه شعر «تازه آبادم قدیمی نیست» دیگر مجموعه «شعر کلاسیک» این شاعر گیلانی است که توسط انتشارات دوات معاصر در سال 1397 به قیمت 15000 هزار تومان منتشر شده است. شایان ذکر است جواد شجاعی فرد خواننده ، شاعر و ترانه سرای گیلانی است که در 22 مهرماه 1321 در شهرستان سیاهکل به دنیا آمده است. از این شاعر و نویسنده گیلانی تا کنون 13 عنوان مجموعه شعر منتشر شده است. به ترتیب شعرهایی از این دو مجموعه را از نظر می گذرانید: سیگار به سیگار خورشید عوض می شود روی درختان دود گرفته در آرامستانی دور که پاهای استخوانی عقربه می چرخد بر صفحه ی زمانی کور روزی که دیگر در پارک نیستی تا کبوتران با خرده ریز نان در بازنشستگی ات بق بقو کنند همیشه های هراسان چه دیر می گذرد چو ماشه ای که به رویای تیر می گذرد صفای سایه و آب و درخت را چه کنم به جنگلی که در آن خوف شیر می گذرد؟ سفر زلانه ی ویرانه بی صدا بهتر در آن خرابه که بیم صفیر می گذرد ترا که قطب محیط، استوای جان افسرد مدار چرخشت از زمهریر می گذرد چو عنکبوت گرفتار تار خویشتنی عبورت از خط حجمی حقیر می گذرد خطرخطا و خطا شد صواب نااهلان عجب مدار که جنگی خطیر می گذرد چو مایه نیست چه سرمایه نانوایان را به دست مشتریان تا فطیر می گذرد؟

به اشتراک بگذارید:

نگاه شما:

security code