| یکشنبه، 13 آذر 1401
با بازدید مدیرکل امور شهری و مدیرعامل سازمان مدیریت پسماند گیلان؛
       کد خبر: 191046
نگاه ایران: هوشنگ عباسقلیزاده مدیرکل امور شهری و شوراهای استانداری با همراهی سید پویا شهشهانی مدیرعامل سازمان مدیریت پسماند شهرداری های استان در دیدار با سید رضا جوادپور فرماندار لنگرود راهکارهای مدیریت پسماند شهرستان لنگرود را بررسی کردند. همچنین عباسقلیزاده و شهشهانی با شهرداران شهر لنگرود و رودسر نیز دیدار و موضوع بهبود وضعیت مدیریت پسماند دو شهر بررسی شد. در ادامه بازدید از شرق استان گیلان با همراهی شهردار چاف و چمخاله از پروژه های گردشگری در دست اجرای این شهر بازدید  و با طرح مباحث فنی٬ تصمیماتی در جهت راهگشایی  موانع موجود اخذ شد .

به اشتراک بگذارید:

نگاه شما:

security code