الیزابت ملکه ۹۲ ساله انگلیس که مدتی است کسالت دارد موجب شده درباریان  دست به کار شوند و از همین الان خود را برای مرگ او و مراسمی که قرار است پس از مرگش برگزار شود آماده کنند.

به گفته سایت خبرترک، نکته جالب توجه در این است که هنوز معلوم نیست ملکه انگلیس در تاریخی نزدیک فوت می کند یا نه، نه تنها درباران بلکه سیاستمداران این کشور نیز خود را برای مراسم او آماده می شوند . مقامات بالای این کشور به صورت پنهانی در پشت در های بسته تمرین می کنند تا مراسم فوت این ملکه بدون هیچ مشکلی باشد. حتی برای مرگ این شخص ده روز عزای عمومی در نظر گرفته اند.

به گزارش خبر ترک، شبکه بی بی سی انگلیس نیز برای برنامه زنده خود در روز درگذشت ملکه  تمرین می کنند.