| شنبه، 20 خرداد 1402
نگاه ایران: جواب رد دادن دختر 18ساله ای به خواستگاری یک پلیس، باعث کشتن دختر جوان شد. رکنا نوشت: دختر 18 ساله ای در پاکستان به جرم رد کردن درخواست ازدواج یک مامور، به قتل رسید. دختری 18 ساله به نام مهوش ارشاد از پاکستان شب گذشته در حال برگشت به خانه بود که در طول مسیر برای وی اتفاقی ناگوار افتاد که باعث جان باختن او شد. مهوش در مسیر برگشت به خانه بود و در همین حین یک مامور پلیس به محض دیدن دختر جوان که به او علاقه هم داشت از خانه اش که در نزدیکی محل سکونت او بود، از پله های بیرونی ساختمان بیرون آمد تا بتواند از دختری که به آن علاقه مند است خواستگاری کند. بعد از کشانده شدن به اجبار دختر  روی پله های بیرونی ساختمان توسط مامور پلیس ، وی از دختر جوان خواستگاری می کند که دختر به او پاسخ رد می دهد  و همین باعث عصبانیت و خشونت مامور پلیس می شود . مامور پلیس از خواسته اش دست بر نمی دارد  با اسلحه اش او را تهدید می کند و در نهایت به شکم وی تیراندازی می کند که بعد از این حادثه ناگوار، دختر به قتل می رسد. بعد از این اتفاق دردناک ،مامور پلیس فرار می کند و اعتقاد بر این است که وی به خانه خود رفته و در آنجا پنهان شده است.با این وجود هنوز هیچ اطلاعاتی از جانب پلیس در مورد باز داشت این مامور به دست نیامده است.
به اشتراک بگذارید:

نگاه شما:

security code