| دوشنبه، 24 مرداد 1401
نگاه ایران/ پویا درگاهی: یازده آذر ، سالروز شهادت یونس استادسرایی ملقب میرزا کوچک خان جنگلی رهبر نهضت جنگل است. به همین بهانه حال و هوای خانه او در محله استادسرای رشت و نیز محل دفن سر و پیکر او در محله سلیمانداراب رشت را در شامگاه شهادتش به زبان تصویر روایت می کنیم. IF IF [caption id="attachment_19091" align="aligncenter" width="1200"]IF میرزاکوچک (8)[/caption] IF IF IF IF IF IF IF IF

به اشتراک بگذارید:

نگاه شما:

security code