| دوشنبه، 08 آذر 1400
نگاه ایران: 20 دستگاه خودروی نمایندگان خانه ملت به سرقت رفته است. به گزارش باشگاه خبرنگاران، طی یکسال گذشته حدود 20 دستگاه خودرو متعلق به نمایندگان خانه ملت با برچسب مجلس شورای اسلامی به سرقت رفته است. شنیده شده که این خودروها به دلیل داشتن برچسب هولگرام دار مجلس شورای اسلامی توانایی عبور از گیت های اصلی ساختمان مجلس را دارند. لازم به ذکر است، این سرقت ها بیشتر از منطقه غرب تهران صورت گرفته است.
به اشتراک بگذارید:

نگاه شما:

security code