| چهارشنبه، 17 آذر 1400
بر اساس ارزیابی دبیرخانه ستاد اقتصاد مقاومتی کشور اعلام شد؛
       کد خبر: 190827
نگاه ایران: بر اساس ارزیابی دبیرخانه ستاد اقتصاد مقاومتی کشور، گیلان در شاخص گزارش اجرا، راهبری و پایش رتبه اول کشور، در شاخص محتوا رتبه ۴ کشور و در مجموع در رده استانهای شایسته و درحد انتظار قرار گرفت. نظر به اهمیت اجرای سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی، دبیرخانه ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی، با توجه به اهمیت استان ها، نحوه اجرا و عملکرد سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی را در استان ها مورد پایش و رصد قرار داده است. گفتنی است مطابق امتیازات حاصله، رتبه بندی استان ها در سه طبقه مشخص، تحت عناوین: شایسته و در حد انتظار؛ در مسیر شایستگی و انتظار؛ و نیازمند تحرک بیشتر، شکل گرفته است که بر این اساس، استان گیلان در شاخص گزارش اجرا، راهبری و پایش با کسب ۳۹ امتیاز از ۴۰ امتیاز رتبه اول کشور و در شاخص محتوا با کسب ۵۵،۵ امتیاز از ۶۰ امتیاز رتبه ۴ کشور و در مجموع با امتیاز ۹۴،۵ از ۱۰۰ در رده استانهای شایسته و درحد انتظار قرار گرفت.
به اشتراک بگذارید:

نگاه شما:

security code