| شنبه، 13 آذر 1400

نگاه ایران: دو مرد که قصد داشتندبا دختران 7 و 8 ساله همدیگر ازدواج کنندبه این جرم راهی زندان خواهند شد.

به گزارش رکنا، مردی اهل یوتای آمریکا که ادعا دارد پیامبر فرقه ای است که چندهمسری را واجب می کند به گفته خود می خواست طبق فرامین الهی با دختر خردسال همکارش ازدواج کند و دختر خود را هم به او بدهد. او در کنار این جرم، به جرم

که شامل دودختر خردسال خود و دو دختر خردسال معاونش در این فرقه بود دستگیر شد. معاون او هم در این رابطه دستگیر شده است. او به بازرسان پرونده اعتراف کرد که قرار بود با دختر 8ساله معاونش جان کولتارپ ازدواج کند و دختر 7ساله اش را هم به کولتارپ بدهد. شافر که 34 سال دارد به این جرم به 15 سال زندان به جرم تجاوز به چند کودک به 26سال دیگر محکوم شد. او در دادگاه گفته است: من صادقانه فکر می کردم که ازدواجم با این دختربچه ماموریتی صحیح از طرف خدا بود.

قاضی دادگاه در پاسخ به این حرف شافر جواب داد: من هیچ دین و مذهبی را نمی شناسم که رابطه جنسی یک مرد بالغ با دختر بچه ای 8 ساله را توجیه کند. همدست و معاون شافر، کولتارپ منتظر جلسه دادگاهش است که قرار است به زودی برگزار شود.

به اشتراک بگذارید:

نگاه شما:

security code