| چهارشنبه، 10 آذر 1400

نگاه ایران: زن جوان گمان نمی کرد با زندانی کردن فیلمبردار آزارگر در خانه اش به اتهام آدم ربایی بازداشت شود. به گزارش جام جم، هفته گذشته یکی از فیلمبرداران سینما با حضوردر دادسرای جنایی تهران از زن جوانی به اتهام آدم ربایی شکایت کرد.

او به بازپرس جنایی گفت: مدتی پیش با زن جوانی آشنا شدم و قرار بود با هم ازدواج کنیم اما به خاطر مشکلاتی از هم جدا شدیم. او مرا به طور اتفاقی در خیابان دید و برای اسباب کشی کمک خواست که قبول کردم. او مرا در خانه اش یک ساعت به گروگان گرفت و می خواست بلایی سرم بیاورد که همسایه ها متوجه شدند و نجاتم دادند.

زن جوان که تحت تعقیب پلیس بود چند روز پیش بازداشت و به اداره یازدهم پلیس آگاهی تهران منتقل شد.

زن جوان مدعی بود آدم ربایی در کار نبوده و حکم جلب شاکی را داشته است.

زن جوان به افسر تحقیق گفت: یک سال و نیم پیش از طریق خواهرم که کارهای گریم انجام می داد با مرد جوان که در سینما فیلمبردار بود، آشنا شدم. کم کم میانمان ارتباط و علاقه ای پیش آمد. او حتی از من خواستگاری کرد و قرار بود بعد از این که خانواده اش به این وصلت رضایت دادند و شرایط کاری اش بهتر شد به طور رسمی به خواستگاریم بیاید. روز حادثه غافل از این که چه نقشه ای در سر دارد سوار خودرویش شده و به خانه شان در غرب تهران رفتیم. او مدعی شد که مادرش برای خرید بیرون رفته و باید ساعاتی منتظرش بمانیم. بعد هم آبمیوه برایم آورد. بعد از نوشیدن آن سرم گیج رفت و بی هوش شدم. دو ساعت بعد که بهوش آمدم متوجه شدم از سوی او مورد آزار و اذیت قرار گرفته ام.

متهم زن ادامه داد: او می گفت نباید ماجرا را برای خانواده ام تعریف کنم چرا که به خواستگاری ام می آید. با اعتماد به گفته اش درباره جرم سیاهی که انجام داده بود سکوت کردم. حالم هر روز بدتر می شد تا این که نزد پزشک زنان رفتم و متوجه شدم باردارم. ماجرا را به آن مرد گفتم که دوباره با حرف هایی مبنی برازدواج فریبم داد.

وی گفت: دیگر از دست دروغ هایش خسته شده بودم تا این که ماجرا را به خانواده ام گفتم و آنها سراغ وی رفتند که او زیربار نرفت و مدعی شد بلایی سرم نیاورده است. بعدهم فرار کرد و دیگر نتوانستیم او را پیدا کنیم. من هم رفتم و بابت بلایی که سرم آورده بود شکایت کردم و حکم جلب او را گرفتم. سرانجام او را در خیابان یافتم و به خانه مان آوردم و بعد به پلیس زنگ زدم که ماموران آمدند و او بازداشت شد. بعد هم او به دادگاه کیفری آمد و در آنجا گفته های ضد و نقیضی را مطرح کرد. سرانجام قرار شد با انجام آزمایش دی ان ای مشخص شود پسرم که به دنیا آمده فرزند او هست یا نه؟ متهم وقتی از زندان آزاد شد علیه من شکایت کرد.

با توجه به گفته های زن جوان، دستور تحقیقات درباره این پرونده صادر شد.

به اشتراک بگذارید:

نگاه شما:

security code