| چهارشنبه، 17 آذر 1400
نگاه ایران/ گروه اقتصادی : بیستمین جلسه کارگروه اشتغال و سرمایه گذارى و رفع موانع تولید شهرستان تالش با حضور مدیران دستگاه هاى مختلف شهرستان ,  سید عیسى مهدوى فرماندار شهرستان تالش, آرش فرزام صفت جانشین معاون هماهنگى امور اقتصادى و توسعه منابع استاندارى گیلان و تنی چند از مدیران کل دستگاه هاى مختلف و محمود شکرى نماینده حوزه انتخابیه تالش ماسال رضوانشهر در خصوص بررسى اخرین وضعیت متقاضیان دریافت تسهیلات اشتغال فراگیر و روستاىی و عشایرى در فرماندارى تالش برگزار شد. فرزام صفت جانشین معاون هماهنگى امور اقتصادى و توسعه منابع استاندارى گیلان ضمن برشمردن ظرفیت هاى بالاى شهرستان تالش در حوزه اشتغال روستایى گفت :سهم شهرستان تالش از محل اعتبارات استانى در قالب طرح اشتغال فراگیر و اشتغال روستایى مجموعا حدود ٧٦ میلیارد تومان میباشد که ١٠% از سهم  اعتبار اشتغال روستایى به میزان ٢/٩ میلیارد تومان به مشاغل خانگى اختصاص دارد که امیدواریم با تلاش مدیران اجرایى شهرستان تمام اعتبارات جذب و وارد چرخه اشتغال شود. فرزام صفت در خصوص میزان جذب اعتبارات از بانک هاى عامل را در قبال متقاضیان طرح هاى اشتغال زایى اظهار داشت : على رغم اینکه شهرستان تالش در جذب اعتبارات از بسیارى از شهرستان هاى استان عملکرد بهترى داشته اما با مطلوب مد نظر فاصله دارد که این مهم تلاش و همکارى همه مسئولین ذیربط را میطلبد. وى با اشاره به  تاکید آقاى استاندار جهت سوق متقاضیان به استفاده ازسهم ٧٠ % تسهیلات اشتغال پایدار روستایى در بخش گردشگرى و بوم گردى تصریح داشت: در صورت عدم استفاده از سهم ٧٠% از سوى متقاضیان در این بخش سایر بخش ها میتوانند از اعتبارات باقى مانده استفاده کنند. سید عیسى مهدوى فرماندار شهرستان تالش در ادامه جلسه به ارائه اخرین آمار از وضعیت متقاضیان دریافت تسهیلات اشتغال فراگیر و پایدار روستایى پرداخت و گفت : از مجموع طرح هاى پیشنهادى بیشترین تقاضا در شهرستان تالش به ترتیب مربوط به  بخش کشاورزى با ١٧٤٩ طرح , گردشگرى با ٤٢٤ طرح و صنعت با ٢٥٨ طرح میباشد که از این بین ٥٣ مورد از طرح هاى اشتغال فراگیر با تسهیلاتى ( تا سقف٢٥٠ میلیون تومان )به مبلغ حدود ٤/٧ میلیارد تومان و همچنین ٣٤٩ مورد از طرح هاى اشتغال پایدار روستایى و عشایرى (تا سقف ٢٥٠ میلیون ) با تسهیلاتی به میزان٢٥/٤ میلیارد تومان مصوب کارگروه شهرستانى بوده است. وى افزود : از میان طرح هاى مذکور تعداد ٢٢ طرح اشتغال فراگیر( بالاى ٢٥٠ میلیون تومان )  یه میزان ٢٧/٧ میلیارد و همچنین ٧٨ طرح با تسهیلاتى به مبلغ ٦٩/٢ میلیارد جهت دریافت مجوز به کارگروه هاى استانى ارجاع داده شده است. فرماندار تالش در ادامه از معرفى ٣٥ طرح اشتغال فراگیر با اعتبار ٣/٤ میلیارد تومان (٢٩/٦ %)  و همچنین ٣٠٩ طرح اشتغال روستایى با اعتبار ١٦ میلیارد تومان ( ١٠% ) به بانک هاى عامل استان و شهرستان  خبر داد که تاکنون معادل ٢/٦ % از اعتبار اشتغال روستایى پرداخت گشته است. مهدوى ابراز امیدوارى داشت با رفع موانع درون دستگاهى در طول  این جلسه که با حضور جانشین معاون هماهنگى اقتصادى استاندارى گیلان برگزار شد با تلاش و هماهنگى دستگاه هاى مختلف سهم تخصیص اعتبارات از بانک هاى عامل استان به مردم شهرستان تالش افزایش یابد و شاهد اشتغالى محسوس در سطح منطقه باشیم.  

به اشتراک بگذارید:

نگاه شما:

security code