| شنبه، 29 مرداد 1401
نگاه ایران/ شهروند خبرنگار: تصاویر ارسالی آقای حسینعلی اسماعیلی از سینه زنی و تجمع ظهر امروز عزاداران حسینی به مناسبت اربعین سالار شهیدان در شهرستان رودسر. اربعین رودسر (30) اربعین رودسر (29) اربعین رودسر (27) اربعین رودسر (18) اربعین رودسر (19)   اربعین رودسر (1) اربعین رودسر (3) اربعین رودسر (21) اربعین رودسر (22) اربعین رودسر (23) اربعین رودسر (2) اربعین رودسر (26) اربعین رودسر (24) اربعین رودسر (11) اربعین رودسر (25) اربعین رودسر (10) اربعین رودسر (12) اربعین رودسر (13) اربعین رودسر (9) اربعین رودسر (15) اربعین رودسر (16) اربعین رودسر (17) اربعین رودسر (4) اربعین رودسر (5) اربعین رودسر (6) اربعین رودسر (7) اربعین رودسر (8)عین

به اشتراک بگذارید:

نگاه شما:

security code