| شنبه، 13 آذر 1400

نگاه ایران: سرپرست اداره کل امور اجتماعی استانداری گیلان با تاکید بر ضرورت تقویت تشکل های مردم نهاد از آموزش های ویژه برای فعالان این نهاد اجتماعی خبر داد. به گزارش پایگاه اطلاع رسانی استانداری گیلان،منا ابروفراخ با اشاره بر لزوم اقدامات پیشگیرانه در جهت کاهش آسیب های اجتماعی و توسعه فرهنگی اظهار داشت:تشکل های مردم نهاد در اجرای این سیاست نقش مهمی را ایفا می کنند.

وی تصریح نمود:با هدف ظرفیت سازی در سازمان های مردم نهاد،دفتر امور اجتماعی استانداری گیلان اعتبار ویژه ای را برای افزایش مشارکت های اجتماعی اختصاص داده است.

ابرو فراخ اعتلای سطح دانش تخصصی اعضای تشکل های مردم نهاد را یک ضرورت خواند و گفت:با هدف تحقق این امر مهم اداره کل امور اجتماعی و فرهنگی استانداری گیلان اقدام به برگزاری کارگاه های آموزشی با رویکرد کاهش آسیب های اجتماعی نموده است.

سرپرست اداره کل امور اجتماعی و فرهنگی استانداری گیلان خاطرنشان کرد:این کارگاه های آموزشی با عنوان فنون مداخله در آسیب های اجتماعی،ساز و کار موفقیت سازمان های مردم نهاد،ارتقای رهبری و انسجام در سمن ها،مسئولیت پذیری و تسهیل گری اجتماعی و ... برگزار می شود.

ابروفراخ مقابله با بحران های اجتماعی و حرکت به سوی اشاعه ارکان حقوق شهروندی را رسالت کارآمد تشکل های مردم نهاد در دوره کنونی خواند و یادآور شد: امروز توسعه پایدار از رهگذر سازمان های مردم نهاد می گذرد و اگر به نقش مشارکت مردمی در امور مختلف توجه شود قدم های مثبتی به سمت بهبود وضعیت اجتماعی برداشته می شود.

به اشتراک بگذارید:

نگاه شما:

security code