| چهارشنبه، 17 آذر 1400
نگاه ایران: زنی بعد از 10 سال فهمید شوهرش با 2 زن رابطه دارد. رکنا نوشت: با احساسات پاک دخترانه، دل باخته اش شده بودم. به خاطر او به خواستگاری پسر عمه و پسرعمویم جواب رد دادم. انتظار می کشیدم هرچه زودتر به خواسته دلم برسم و عروس مرد رؤیاهایم بشوم.بعد از دوسال و هشت ماه علافی و سردرگمی، آخر گفت که ما به درد هم نمی خوریم و... . با شنیدن این حرف، خودم را لعن و نفرین می کردم که چرا خواستگارانم را رد کرده ام. غیرتی شده بودم؛ خیلی جدی تصمیم گرفتم فراموشش کنم. سه ماه گذشت و دوباره سروکله اش پیدا شد. او همراه مادرش به خواستگاری ام آمد. خانواده ام مخالف بودند. احترام آن ها را زیر پا گذاشتم و تهدید کردم که خودم را می کشم. این ازدواج بالاخره سرگرفت؛ البته خانواده ام طردم کردند و الان هشت سال است هیچ خبری از من و زندگی ام ندارند. من همان سال اول ازدواجم باردار شدم. پدرم اجازه نداد مادرم حتی موقع زایمانم نیز بیاید و مرا جمع وجور کند. ما فقط تلفنی با هم در تماس بودیم. روزهای سختی را پشت سر گذاشتم. شوهرم تن به کار نمی داد. سر کار می رفتم تا خرج خانه را در بیاورم. متاسفانه زندگی که برای آن خیلی چیزهای باارزش را از دست داده بودم، با مشکل بزرگ دیگری هم روبه رو شد. احسان مردی نبود که فکرش را می کردم. او سرد و بی حوصله بود و ازطرفی شک و بدبینی شدیدی نسبت به من داشت. گاهی نیز مرا متهم به خیانت می کرد و حرف های نامربوطی می زد. حالا بعد از ١٠ سال زندگی مشترک فهمیدم با دو زن معتاد رابطه مخفیانه دارد. سر این مسئله دعوایمان شد. از خانه بیرونم کرد. خودم کردم که لعنت بر خودم باد.  
به اشتراک بگذارید:

نگاه شما:

security code