| شنبه، 13 آذر 1400
نگاه ایران: عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی گفت: کسانی که ارز دولتی دریافت کردند و کالای خود را با دو برابر قیمت فروختند نه تنها مفسد اقتصادی هستند بلکه ستون پنجم دشمن به حساب می آیند. غلامعلی جعفرزاده ایمن آبادی در گفت وگو با ایسنا با اشاره به انتشار فهرست دریافت کنندگان ارز دولتی از سوی وزارت ارتباطات گفت: من از وزیر جوان آقای روحانی به خاطر شجاعتش قدردانی می کنم، این انتشار فهرست به معنی تهمت و افترا نسبت به این افراد نبود بلکه در راستای شفاف سازی بوده است و دانستن و شفاف سازی حق مردم است. وی افزود: توصیه ما به تخصیص دهندگان ارز این است که سامانه ای را طراحی کنند تا کسانی که ارز دولتی می گیرند به صورت شفاف به مردم معرفی شوند. این ظلم است که برخی افراد ارز ۴۲۰۰ تومانی دریافت کنند و کالای خود را به قیمت ارز ۸.۰۰۰ تومانی بفروشند. نماینده مردم رشت در مجلس با بیان اینکه نباید چوب حراج به ارز بزنیم، اظهار کرد: ما تجربه تلخی از این موضوع داریم و باید ارز را صرفاً به کالاها و مایحتاج مردم اختصاص دهیم نه دسته بیل و لوازم آرایشی. نکته تاسف بار دیگر این است که کسی حرفه مشخصی دارد و ارز را برای کالایی می گیرد که در تخصص او نیست و همین امر تخصیص دهنده ارز را هم زیر سوال می برد. این نماینده مجلس با تأکید بر ضرورت شفاف سازی دولت و اطلاع رسانی به مردم خاطرنشان کرد: بدون تعارف ما در یک جنگ اقتصادی قرار داریم، در این شرایط نباید اجازه دهیم کسانی ارز دولتی دریافت کنند و آن را به دو برابر قیمت بفروشند. این افراد نه تنها مفسد و جنایتکار اقتصادی بلکه ستون پنجم دشمن به حساب می آیند و به کشور خود خیانت می کنند. وی در پایان گفت که سه قوه اهتمام جدی برای برخورد با مفسدان اقتصادی و سودجویان را دارند.
به اشتراک بگذارید:

نگاه شما:

security code