علی اصغر مونسان در حاشیه جلسه هئت دولت این هفته در جمع خبرنگاران اظهار کرد: امروز مصوبه خوبی در حوزه گردشگری داشتیم. جدول پیوست قانون تغییر کاربری اراضی امروز اصلاح شد و سه مورد به آن اضافه شد. ممعاون رئیس جمهور ادامه داد: قبلا فقط بخش هتل ها از پرداخت عوارض معاف بودند و امروز مجتمع های گردشگری بوم گردی و مناطق گردشگری با مصوبات دولت معاف شدند. مونسان در ارتباط با آخرین اخبار درباره تعطیلات زمستان گفت: وزارت آموزش و پرورش با این موضوع موافق است و امید داریم بتوانیم امسال اجرایی اش کنیم. برای برخی مناطق مثل مناطق جنوبی که در فصل دوم سال ایام خوب آب و هوای شان بهتر خواهد بود، اتفاق خوبی است. وی افزود: برای ایجاد اشتغال و رونق آن مناطق خیلی خوب است. با وزیر آموزش و پرورش صحبت کردیم امید داریم به دلیل زمان کوتاهی که دارد نیاز به مصوبه مجلس نداشته باشد.