| سه شنبه، 27 اردیبهشت 1401
نگاه ایران: بررسی ها نشان می دهد سطح برخورداری مردم از ملزومات اولیه زندگی، شامل تلویزیون، یخچال، اجاق گاز، جاروبرقی و ... بالاست این در حالی است که امارهای مذکور وضعیت خانه های ایرانی را به وضوح نشان نمی دهند. هر چند در سال های اخیر وسایل زندگی نوظهور جای خود را در خانه های ایرانی باز کرده اند اما بانک مرکزی هنوز شیوه نامه اش در خصوص تدوین گزارش ملزومات زندگی ایرانی را با تغییر چندانی روبرو نکرده است. خانه های ایرانی در یک دهه گذشته با لوازمی آشنا شده اند که پیش تر جایی رد زندگی عادی و روزمره نداشت. با وجودی که برخی لوازم مذکور را لوکس قلمداد می کنند اما طبقه ای از خانوارهای شهری به این وسایل به چشم ملزومات عادی زندگی می نگرند. بر اساس این گزارش در یک دهه گذشته پرسش در خصوص کامپیوتر شخصی، پنکه و تلفن همراه و دوربین فیلمبرداری به فهرست تدوینی بانک مرکزی افزوده شده است این در حالی است که در این دوره زمانی تبلت ها، لب تاپ ها، وسایل جدید بازی، مبلمان، وسایل خواب و ... جای خود را در زندگی ایرانی باز کرده اند. بررسی ها نشان می دهد سطح برخورداری مردم از ملزومات اولیه زندگی، شامل تلویزیون، یخچال، اجاق گاز، جاروبرقی و ... بالاست این در حالی است که امارهای مذکور وضعیت خانه های ایرانی را به وضوح نشان نمی دهند.  
به اشتراک بگذارید:

نگاه شما:

security code