| شنبه، 27 دی 1399
نگاه ایران: نکته مهمی که در زمان پنالتی رونالدو دیده شد و رسانه ها به آن توجهی نکردند حرکت علیرضا جهانبخش در هنگام زدن ضربه پنالتی توسط رونالدو بود. به گزارشتوریسم آنلاین، وقتی داور بازی با استمداد از ویدیو چک برای تیم پرتغال پنالتی گرفت رونالدو پشت توپ ایستاد در این هنگام علیرضا جهانبخش به او نزدیک شد، دستش را جلوی دهانش گرفت و حرف هایی به رونالدو زد، حرفف هایی که البته هنوز معلوم نیست چه بوده و جهانبخش درباره آن توضیحی نداده است. هرچند شواهد نشان می دهد که او به رونالدو گفته است که فقط می تواند از ضربه پنالتی به گل برسد چرا که او مهار شده است. رونالدو پس از این حرکت جهانبخش پشت توپ ایستاد و ضربه اش را نواخت که در نهایت علیرضا بیرانوند موفق به مهار ضربه او شد.

به اشتراک بگذارید:

نگاه شما:

security code