| چهارشنبه، 01 بهمن 1399
واکنش کیهان به پیشنهادهای استعفا به رئیس جمهور:
       کد خبر: 189795
نگاه ایران: کیهان در واکنش به پیشنهاد سیدحسین موسویان در باره استعفای رئیس جمهور نوشت: چه استعفایی؟! اگر گفته شود برای کارآمدی، عمرو یا زید دولت جا به جا شوند حرف معقولی است، درست مانند یک تیم ورزشی. اما مگر وسط مسابقه و دست و پنجه نرم کردن با حریف می شود تیم را یکجا کنار گذاشت و فی الفور تیم جدیدی جایگزین کرد؟!
این آدرس مشکوک، چاره جویی است یا بهانه تراشی برای سرگرمی غفلت آفرین جدید؟ بازنگری و اصلاح مسیر گذشته با رویکرد اعتماد و اتکا به ظرفیت های بزرگ داخلی و در جهت عملی کردن وعده رونق و گشایش اقتصادی، برعهده دولتمردان است. نقدهای جدی به برخی اجزای مهم دولت وارد است و صاحب نظران چون دولت را دولت خود (جمهوری اسلامی) می دانند، انتقاد می کنند. دولتمردان اگر هم جایی، نقدی را می یابند که بوی خصومت و رقابت از آن استشمام می کنند، نباید این تصور را به عموم نقد و نصیحت ها تعمیم دهند چرا که قبل از هرکس، خود زیان می بینند.
به اشتراک بگذارید:

نگاه شما:

security code